Colofon

Hoofdredactie
Erik Noomen 

Redactie
Jurriën Holthuis 

Danny Koks 
Sophie Wassink 

Fotoredactie
Alexander Schippers

Eindredactie
Dirk Koppes 
Niek Stolker 

Internet
Jurriën Holthuis 

Art directie
Manolito Joosten

Vormgeving
Melvin Rangel

Secretariaat
Diane Beijer

Sales
Anton Pijper

Redactieadres
Nieuwe Revu
Joan Muyskenweg 6
1096 CJ Amsterdam

e-mail: redactie@revu.nl

Uitgever
Pijper Media
Stettinweg 15
9723 HD Groningen

Postbus 5070
9700 GB Groningen

Telefoon: 050 544 5800
e-mail: info@pijpermedia.nl

Wilt u een abonnement op Nieuwe Revu?
Bel: 0900 – 22 65 263
of ga naar : http://www.bladenbox.nl/bladen/Man_Autos/nieuwerevu/
Voor adreswijzigingen en opzeggingen: http//www.aboland.nl