Colofon

Hoofdredactie
Erik Noomen 

Redactie
Lars Meijer
André Nientied

Fotoredactie
Roland Buiting

Eindredactie
Jhotie Geerlof (chef)
Petri Makkinga
Gerrit Mollema

Internet
Jurriën Holthuis 

Art directie
Manolito Joosten

Vormgeving
Melvin Rangel

Marketing
Iris van der Tuin

Secretariaat
Diane Beijer

Sales
Saskia Tollenaar, Esmée Vork (Account executive 023-5566777).

Advertentiemarketing
Barbara Rehé
088 – 751 61 18

Redactieadres
Nieuwe Revu
Capellalaan 65
2132 JL Hoofddorp
Telefoon: 088 - 7518380
e-mail: redactie@revu.nl

Wilt u een abonnement op Nieuwe Revu?
Ga voor de snelste service naar:
Abonneeservice
Of bel: 088 – 5500160